Cliëntenraad

Leden voor de Cliëntenraad

 

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Active4you. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van Active4you. Op deze wijze wordt medezeggenschap gerealiseerd ten aanzien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen in de organisatie van zorg. De raad bestaat uit ten minste drie leden.

Doel cliëntenraad

Het behartigen van de belangen van alle cliënten van Active4you. Daarnaast zorgt de cliëntenraad indien nodig voor een betere afstemming van zorg tussen de aanbieders en cliënten. Tevens zorgt de cliëntenraad voor verbetering van de communicatie tussen en naar cliënten.

Functieomschrijving:

Deelname aan de raad vraagt tijd en motivatie. De cliëntenraad vergadert minimaal twee keer per jaar en heeft daarnaast ten minste twee keer per jaar overleg met het bestuur van Active4you. In ruil daarvoor krijg je invloed op het beleid van Active4you en de mogelijkheid om nieuwe kennis en contacten op te doen.

Functie eisen:

Als lid van de cliëntenraad:

 • heb je belangstelling voor – en mogelijk ook ervaring met – de gezondheidszorg;
 • ben je in staat om volledig onafhankelijk advies uit te brengen;
 • representeert je de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Active4you;
 • heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • kun je omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • ben je minimaal 21 jaar oud en ben je cliënt van Active4you.

Persoonlijke kenmerken:

Binnen de cliëntenraad is het van belang dat bepaalde ervaring aanwezig is.

De volgende eigenschappen zouden een pré kunnen zijn:

 • beleidsmatig denkvermogen;
 • bestuurlijke ervaring / mogelijkheid tot samenwerking in bestuurlijke omgeving;
 • ervaring met belangenbehartiging;
 • netwerker;
 • kritisch en constructief;
 • expert op één van de volgende gebieden: financieel-economisch, juridisch, beleidsmatig en/of administratief;
 • bereid scholing te volgen op gebied van medezeggenschap.

Cliënten van Active4you zijn van harte welkom als lid van de cliëntenraad. Zorgverzekeraars, werknemers van de Active4you en andere gecontracteerde zorgaanbieders, alsook hun verwanten in de 1e en 2e graad en samenlevende partners kunnen geen lid worden van de cliëntenraad.

Arbeidsvoorwaarden:

Als lid van de cliëntenraad ontvang jij reiskostenvergoeding voor de aanwezigheid tijdens de vergaderingen. Middelen noodzakelijk om de functie te kunnen vervullen zijn in overleg beschikbaar.

Standplaats:

Het overleg van de cliëntenraad vindt momenteel plaats op het kantoor in Eindhoven.

Vragen of interesse?

Indien je vragen hebt over deze vacature of hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Chantal van Falier via telefoonnummer: 040-2595095