Clientenraad

Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Active4you staat de cliënt centraal. Wij willen er voor u zijn en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Zoals in de visie van Active4you staat beschreven, vinden wij zelfredzaamheid en (meer)zelfstandigheid in combinatie met een traject op maat enorm belangrijk. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Active4you het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.

Medezeggenschap
Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Active4you. De functie van de Cliëntenraad is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad. Cliënten, familieleden van cliënten of contactpersonen die voldoen aan de profielschets, kunnen plaats nemen in de Cliëntenraad.

Werkzaamheden cliëntenraad
Binnen de Cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Active4you. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De Cliëntenraad is de spreekbuis namens de cliënten, behartigt belangen van cliënten en adviseert de Directie. Om deze functie goed uit te voeren, is contact met de cliënt erg belangrijk.

Welke thema’s vindt de Cliëntenraad belangrijk?

  • Zorginnovatie
  • Veiligheid
  • Gezondheid en hygiëne
  • De begeleiding aan de cliënten
  • Verbeteracties en deskundigheid
  • Klanttevredenheid en service

Uw stem telt!
De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk weten of neem contact op met een van de leden. U kunt ook een vergadering bijwonen om te zien of een lidmaatschap van de cliëntenraad past bij u.

Contact
Voor meer informatie en suggesties, kunt u terecht bij de onderstaand email adres:
Email: clientenraad@active4you.nl