Een stukje geschiedenis

Chantal van Falier heeft in 2005 PGB4YOU en Reïntegratie4you opgericht. De oorsprong van de oprichting  is ontstaan door het ontbreken de begeleiding van medewerkers in de sociale werkvoorziening buiten het werk. Chantal was voorheen personeelsfunctionaris en projectleider en merkte dat er veel behoefte was aan begeleiding die thuis plaats vond. Door middel van een PGB kan deze behoefte ingevuld worden. Daarnaast was het zoeken naar een passende baan soms de volgende stap. Immers als je thuis rust, structuur en plezier hebt, heeft dat ook zijn invloed op de dagelijkse werkzaamheden buitenshuis. Het doel was om de kwaliteit hoog te houden en dat er ruimte is voor  persoonlijke aandacht.

Reïntegratie4you

Reïntegratie4you heeft zich diverse jaren gericht op het begeleiden van mensen naar een passende baan op de arbeidsmarkt. De re-integratietrajecten betroffen IRO (individuele re-integratietrajecten) vanuit het UWV en opdrachten vanuit diverse organisaties. Reïntegratie4you heeft in deze periode meerdere personen begeleid naar een passende betaalde baan op de arbeidsmarkt. Vanwege het feit dat het steeds meer vraag bleek te zijn naar het aanvragen van de zorgindicaties en werkzaamheden die hieruit voort kwamen is per 1 januari 2010 besloten om geen nieuwe trajecten vanuit Reïntegratie4you meer aan te nemen. We zijn ons volledig te gaan richten op het aanvragen van indicaties, het beheer van het PGB en het inzetten van de zorg.

PGB4YOU

Eind 2005 is PGB4YOU opgericht. PGB4YOU richtte zich in eerste instantie alleen op het aanvragen van AWBZ (daarna ook WMO) indicaties en het schrijven van zorgplannen. Op verzoek van de cliënten is in 2006 gestart met ondersteuning op het gebied van administratie van de PGB en het bieden van begeleiding in de thuissituatie. Begin 2007 werkte bij  PGB4YOU 2 medewerkers die zich voornamelijk bezig hielden met begeleiding in de thuissituatie. Inmiddels was er een nieuwe vraag vanuit de cliënten en is er een scheiding aangebracht in de dienstverlening.  Vanaf 2008 verzorgt PGB4YOU de AWBZ/WMO aanvragen, schrijft zorgplannen en verzorgt eventueel de PGB administratie. De andere diensten zijn ondergebracht bij Active4you. Voor meer informatie over PGB4YOU kijkt u op http://www.pgb4you.nl

Active4you

Vanaf 2008 is Active4you opgericht. Er is toen begonnen met bestaande diensten als individuele thuisbegeleiding, weekendopvang en zaterdagopvang. Door de jaren heen zijn de diensten in overleg met de cliënten uitgebreid naar behoefte. Inmiddels zijn een aantal diensten uitgebreid en zijn er nieuwe diensten toegevoegd. Denk hierbij aan de dagbesteding in Maastricht, The Girlsclub in Eindhoven, de woensdagmiddagopvang in de regio Eindhoven, dagtochten en vakantieweken. Kijk op je gemak verder op de site voor meer informatie over onze dienstverlening.