Jongeren

De doelgroep jongeren bevindt zich in de leeftijden van ongeveer 13 t/m 21 jaar. Wij houden hierbij rekening met de sociaal- emotionele leeftijden. Eveneens bieden wij aan deze groep ambulante thuisbegeleiding, weekendopvang, dagtochten en vakantieweken aan. Daarnaast is voor deze groep de zaterdagopvang geschikt en voor de meiden in deze leeftijdscategorie is de Girls Club een zeer leuke activiteit.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn afhankelijk van de wensen, mogelijkheden (kwaliteiten!) en beperkingen van de cliënt. Wij werken aan kleine doelstellingen van een aantal maanden, om succesverhalen te boeken. Wij achten het van belang om naast de doelstellingen te werken aan het zelfbeeld dat men van zichzelf heeft. Door de vele (vaakwel dagelijkse) teleurstellingen die mensen met een diagnose opdoen, hebben zij vaak een laag zelfbeeld. Vertrouwen in jezelf is belangrijk om aan jezelf te werken! Daarom kiezen wij ervoor om hulpvragen om te zetten in kleine stapjes. Hulpvragen kunnen zijn:

  • Help mij met mijn financiele administratie
  • Help mij met mijn dagelijkse routine in het huishouden
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van een baan
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van sociale contacten
  • Help mij bij het opvoeden van mijn kinderen
  • Help mij bij het structureren van en concentreren op mijn huiswerk/ vrije tijdsbesteding
  • Help mij bij het accepteren van en omgaan met mijn diagnose
  • Etc.