Activiteiten voor kinderen

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen bij ons deelnemen aan de weekendopvang, woensdagmiddagopvang, zaterdagopvang, dagtochten en vakantieweken. Elke maand organiseren we talrijke activiteiten, weekendopvang en dagopvang voor kinderen. Kinderen met ADHD, autisme, of een andere indicatie zijn welkom. Als een kind wil deelnemen, dan wordt er in overleg en met zorg gekozen bij welke groep een kind beste past. Zo vindt iedereen een plaats bij de activiteiten voor kinderen bij Active4you.

Thuisbegeleiding

Uiteraard bieden wij voor deze groep ook ambulante thuisbegeleiding aan. Dit alles kan ervaren worden als een stuk ontlasting in de thuissituatie, maar tevens trachten we hulpvragen van ouders en opvoeders te beantwoorden en hierin begeleiding te bieden. Kinderen ervaren bij ons ondertussen tevens een leuke, gezellige, maar leerzame tijd.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn afhankelijk van de wensen, mogelijkheden (kwaliteiten!) en beperkingen van de cliënt. Wij werken aan kleine doelstellingen van een aantal maanden, om succesverhalen te boeken. Wij achten het van belang om naast de doelstellingen te werken aan het zelfbeeld dat men van zichzelf heeft. Door de vele (vaakwel dagelijkse) teleurstellingen die mensen met een diagnose opdoen, hebben zij vaak een laag zelfbeeld. Vertrouwen in jezelf is belangrijk om aan jezelf te werken! Daarom kiezen wij ervoor om hulpvragen om te zetten in kleine stapjes.

Hulpvragen kunnen zijn:

  • Help mij met mijn financiele administratie
  • Help mij met mijn dagelijkse routine in het huishouden
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van een baan
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van sociale contacten
  • Help mij bij het opvoeden van mijn kinderen
  • Help mij bij het structureren van en concentreren op mijn huiswerk/ vrije tijdsbesteding
  • Help mij bij het accepteren van en omgaan met mijn diagnose
  • Etc.