Kwaliteit en Clienttevredenheid

ISO gecertificeerd
Active4You heeft sinds 2012 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. Dit betekent dat Active4You intern de zaken goed op orde heeft, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt risicogestuurd toezicht . Op basis van informatie uit allerlei bronnen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. De inspectie heeft geconcludeerd dat Active4you de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven en geïmplementeerd. Alle 15 onderwerpen die tijdens het bezoek zijn getoetst moeten blijven op orde zijn. Active4you vindt het belangrijk om de kwaliteit te blijven waarborgen. Hier kunt u het rapport van het laatste IGZ bezoek lezen.

Cliënttevredenheid
Active4you voert jaarlijks een onderzoek uit naar de tevredenheid van haar cliënten. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt. Onze cliëntenraad is actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek alsmede de uitvoering van het plan van aanpak.