Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van Active4you en is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

Vier keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Nico Fitters

Naam:

De heer N.G.H.M. Fitters (Nico)

Functie binnen de RvT:

Lid

Aandachtsgebied:

Financiën en Maatschappelijk ondernemen

Functies:

Bedrijfsadviseur en interimmanager

Nevenfuncties:

Geen

Naam:

De heer ir. W.J.M. Scheffers (Wim)

Functie binnen de RvT:

Voorzitter

Aandachtsgebied:

Bestuur en Politiek

Functies:

Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties:

Arbiter Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA)

Corine Remmers_a4y

Naam:

Mevrouw drs. Bc. C.H.M. Remmers-van den Hurk (Corine)

Functie binnen de RvT:

Lid

Aandachtsgebied:

Cliënten, Gezondheid en Maatschappelijke dienstverlening

Functies:

Directeur-bestuurder bij Sint Jozef Wonen en Zorg

Nevenfuncties:

Secretaris Harmonie St. Lucia (onbezoldigd)
Fractie-assistent CDA Geldrop-Mierlo (onbezoldigd)

Marianne Joostink_a4y

Naam:

Mevrouw drs. M.M. Joostink (Marianne)​

Functie binnen de RvT:

Lid

Aandachtsgebied:

HRM en Organisatie

Functies:

Zelfstandig ondernemer

Nevenfuncties:

Gastdocente
Lid RvT Stichting Sint-Christoffel (aftredend)