Volwassenen

Onder de volwassen doelgroep verstaan wij ieder boven de 21 jaar. Voor deze doelgroep bieden wij maandelijks weekendverblijf op diverse parken in Limburg, Noord-Brabant en België. Tevens hebben we een dagbestedingsconcept in Maastricht waarbij een heleboel verschillende creatieve projecten aanwezig zijn, die vervolgens verkocht worden. Daarnaast bieden we de ambulante thuisbegeleiding. Het laatste kan gespitst zijn op de ene cliënt, maar hierbij kan de begeleiding tevens gericht zijn op het gezin; partner, kinderen en/of de ouders. Indien van toepassing houden wij, in samenwerking met de cliënt, contact met een bewindvoerder, Bureau Jeugdzorg en/of andere zorgverlenende instanties. Daarnaast bieden wij een aantal keer per jaar in de vakantieperiodes diverse dagtochten aan. Deze kunnen actief, ontspannend en leerzaam van aard zijn.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn afhankelijk van de wensen, mogelijkheden (kwaliteiten!) en beperkingen van de cliënt. Wij werken aan kleine doelstellingen van een aantal maanden, om succesverhalen te boeken. Wij achten het van belang om naast de doelstellingen te werken aan het zelfbeeld dat men van zichzelf heeft. Door de vele (vaak wel dagelijkse) teleurstellingen die mensen met een diagnose opdoen, hebben zij vaak een laag zelfbeeld. Vertrouwen in jezelf is belangrijk om aan jezelf te werken! Daarom kiezen wij ervoor om hulpvragen om te zetten in kleine stapjes. Hulpvragen kunnen zijn:

  • Help mij met mijn financiële administratie
  • Help mij met mijn dagelijkse routine in het huishouden
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van een baan
  • Help mij bij het vinden en het onderhouden van sociale contacten
  • Help mij bij het opvoeden van mijn kinderen
  • Help mij bij het structureren van en concentreren op mijn huiswerk/ vrije tijdsbesteding
  • Help mij bij het accepteren van en omgaan met mijn diagnose
  • Etc.