Raad van Toezicht

Vacature lid Raad van Toezicht

(Aandachtsgebied Ondernemerschap & Innovatie)

De organisatie

Active4you is een gecombineerde instelling op het gebied van gehandicapten- en psychiatrische zorg in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Deze zorg wordt geleverd op basis van zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verblijfszorg.

De uitdaging

De uitdaging voor de komende jaren is om onze ambities verder vorm te geven. We stellen onze deskundigheid beschikbaar en creëren samenwerkingsverbanden waardoor we toegevoegde waarde kunnen leveren aan cliënten, familie en overige betrokken partijen. Het continu verbeteren staat centraal in het kwaliteitsbeleid, waar systematisch aandacht aan wordt gegeven.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht voert vijf keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur en kan personeelsleden en/of de Cliëntenraad raadplegen. Binnen de Raad van Toezicht zijn verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden vertegenwoordigd. De aandachtsgebieden zijn:

 • Financiële, economische en bedrijfskundige zaken
 • Cliënten en kwaliteit & veiligheid van zorg
 • Ondernemerschap en innovatie
 • HRM/sociaal beleid en organisatieontwikkeling

De vacature

Vanwege het vertrek van een van de leden ontstaat een vacature voor een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Ondernemerschap & Innovatie.

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur ook in maatschappelijke organisaties.
 • Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van Active4you.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Active4you stellen.
 • Bekendheid met de zorgbrede Governancecode is een pre.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van Active4you en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid, toewijding en normbesef voor inzet en commitment.
 • Het vermogen in teamverband te functioneren.
 • De vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Een proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken.

 

Specifieke profieleisen:

 • Is in staat om vernieuwend te denken om kansen en zakelijke mogelijkheden te creëren.
 • Is alert op veranderingen (vb. maatschappelijke, politieke) in de markt en zoekt steeds naar
  (deel-)markten waar Active4you zich op kan richten;
 • Is goed op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van zorginnovatie, waaronder eHealth toepassingen.
 • Deze toezichthouder heeft ervaring met ondernemerschap en marketing en is in staat dit als toezichthouder in te zetten.

Procedure

Indien u belangstelling heeft voor deze functie dan nodigen wij u van harte uit om uw motivatie en uw CV uiterlijk 1 december 2017 te sturen naar:

Raad van Toezicht van Active4you
T.a.v. de heer Scheffers (voorzitter)
Postbus 1326
5602 BH Eindhoven

Via de mail kan deze worden aangeleverd via

Angelique.vanbommel@active4you.nl

De gesprekken met de selectiecommissie worden gevoerd op 15 december 2017.

Eventuele vragen over de vacature kunt u stellen aan de heer W. Scheffers, te bereiken via nummer 06-54982163.