Doelen van de weekendopvang

Active4you biedt een totaalaanbod aan hooggekwalificeerde zorg. Dit kenmerkt zich door hoog opgeleide medewerkers, een totaal aanbod, een meetbaar kwaliteitsniveau en werken in kleine groepen. Active4you biedt deze begeleiding aan kinderen, jong volwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking eventueel in combinatie met NAH, een lichamelijke  en/of een psychiatrische beperking. Het begeleidingstraject wordt volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt en wordt uitgevoerd door een deskundige medewerker.

De doelen van de weekendopvang

Tijdens de leuke activiteiten wordt er met de kinderen en jongeren gewerkt aan hun zelfstandigheid, sociale vaardigheden en eventuele andere persoonlijke leerdoelen. Maatschappelijke waarden en normen achten wij hierbij van belang om mee te nemen in onze begeleiding.

Begeleiders tijdens het weekend

Op drie huisjes zijn er minimaal vier begeleiders, zodat één begeleider kan inspringen, daar waar nodig is. Al onze medewerkers bij de weekendopvang hebben een HBO denkniveau. Daarnaast volgen zij een relevante opleiding (SPH, Pedagogiek, Psychologie) of hebben zij deze al afgerond. Daarnaast volgen zij eerst intern een opleiding tot begeleider voordat zij zelfstandig kinderen begeleiden.

Heb je een specifieke vraag over de weekendopvang voor kind en jeugd, of wil je je aanmelden voor een weekend?
Ga naar meer informatie en aanmelden.