Disclaimer e-mail

Disclaimer voor onze e-mail berichten

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (incl. bijlagen) werd verzonden namens Active4you. Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit e-mailbericht te lezen. Het is niet toegestaan om dit e-mailbericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Vertrouwelijk

De informatie in dit e-mailbericht (incl. bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

Indien u dit e-mailbericht per abuis heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender van dit e-mailbericht onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en dit e-mailbericht (incl. bijlagen) definitief te verwijderen.

Verantwoordelijkheid

Active4you sluit iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met gevolgen en/of schade van onjuiste, onvolledige,  of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, of de eventuele aanwezigheid van virussen etc.