Disclaimer

De op deze website (www.active4you.nl) verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is of niet meer (geheel) juist of volledig is. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Active4you geen enkele aansprakelijkheid. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Active4you behoudt zich het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Auteursrechten

Op het logo en op de inhoud van de website van Active4you rusten auteursrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Active4you.

Externe links

De website van Active4you bezit links naar externe websites. Active4you is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. De website van Active4you gebruiken op uw eigen website is toegestaan onder de voorwaarde dat de goede reputatie van Active4you niet wordt aangetast.

Contact

Mocht u op de website van Active4you informatie aantreffen waarvan u denkt dat er aanpassing gewenst is, stuur dan een e-mailbericht naar: websiteinfo@active4you.nl