Klachten

Wij willen graag dat onze cliënten tevreden zijn

Active4you en haar medewerkers streven naar hulpverlening waar cliënten tevreden over zijn. Daar doen we het immers voor! We realiseren ons echter ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin cliënten niet tevreden zijn en dat kenbaar willen maken.

Ontevredenheid

Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie het prettigst als cliënt samen met de betrokken medewerker probeert de onvrede te bespreken om tot een oplossing te komen. Vaak lukt dat, maar soms lukt dat niet. In dat laatste geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon die streeft naar het vinden van een oplossing bijvoorbeeld door bemiddeling. Uiteraard wordt de cliënt ook in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen. Onze klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon ondersteunt een cliënt die een klacht wil indienen optimaal.

Een zorgvuldige afhandeling van klachten

Cliënten mogen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met hun klacht en privacy om wordt gegaan. Alle klachten worden geregistreerd en er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daardoor kan de afhandeling van een klacht resulteren in een betere kwaliteit van hulpverlening. Cliënten hoeven nooit bang te zijn dat het indienen van een klacht leidt tot een mindere hulpverlening. We doen er alles aan om het onderlinge vertrouwen tussen cliënt en medewerker(s) van Active4you in stand te houden of te herstellen.

Open voor elke vorm van commentaar

Active4you wil graag dat cliënten zich vrij voelen om hun ideeën, tips, signalen, onvrede of klachten met medewerkers te bespreken. Daarom staan medewerkers van Active4you open voor elke vorm van commentaar.

Uitgebreide klachtenregeling

Wilt u meer weten? In ons protocol-klachtenregeling-voor-cliënten leest u onze uitgebreide klachtenregeling.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze klachten-functionaris. Haar naam is Melissa Kremers Zij is bereikbaar via het nummer: 040-2595095 of via e-mail: melissa.kremers@active4you.nl. Daarnaast heeft Active4you eveneens een externe klachtencommissie. De voorzitter van de externe klachtencommissie is Veri Buss Meijer; zij is bereikbaar via bussmeijerbury@gmail.com.

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2017 heeft elke zorginstelling de verplichting om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Dit alles komt voort uit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Doel van de wet is het bevorderen van goede zorg en openheid over zaken die niet goed gaan. Active4you is aangesloten bij de geschillencommissie zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).