Academy

Bij de Active4you Academy staat het belang van de mens centraal. Of je nu cliënt, vertegenwoordiger, geïnteresseerde of professional bent. ‘Durf te leren!’ is het motto van de Active4you Academy. De Active4you Academy heeft er voor gekozen om een breed scala aan trainingen en opleidingen te bieden aan een grote doelgroep. De trainingen en workshops welke binnen de Active4you Academy gegeven worden zijn doelgericht en volledig tot stand gekomen in samenwerking met de dagelijkse zorgpraktijk.
Met de keuze voor de Active4you Academy is Active4you innovatief en uniek in deze regio.
De Active4you Academy kent een aantal pijlers:

  1. Bij- en nascholing professionals:
    De Active4you Academy biedt een breed aanbod van bij- en nascholingen aan, voornamelijk gericht op begeleidingsmethodieken.
  2. Workshops en trainingen cliënten en andere geïnteresseerden:
    Active4you Academy biedt zeer regelmatig interessante en praktische workshops en trainingen aan welke direct gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven.

De kernwaarden van onze workshops en trainingen zijn kwaliteit, professionaliteit en doelgerichtheid.

Voor de bij- en nascholing aan professionals zijn alle aangeboden cursussen geaccrediteerd door het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en is de Active4you Academy aangesloten bij de beroepsvereniging NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De gedragscodes zoals de NRTO deze voorschrijft worden dan ook gehanteerd. Deze gedragscode is na te lezen op de site van NRTO.