Axenroos

Wilt u meer kennis verkrijgen van de Axenroos? Bent u op zoek naar mogelijkheden om de Axenroos in te zetten in de begeleiding naar cliënten? Begrijpt u waarom mensen op een bepaalde manier met elkaar communiceren en hoe dit de beïnvloeden is?

De training Axenroos geeft inzicht in wat iemand beweegt en hoe u beweegt in een begeleidingssituatie. In begeleidingssituaties kan het soms lastig zijn cliënten te bereiken op het gebied van communicatie en inzicht te geven in hun manier van communiceren. In de training Axenroos van de Active4you Academy krijgt u zicht op de verschillende dieren van de Axenroos, bent u zich bewust van uw eigen inzet en werkt u van daaruit aan uw impact en overtuigingskracht.

Na de training bent u op de hoogte van alle dieren van de Axenroos, weet wanneer de Axenroos toepasbaar is en zijn de coachingsmaterialen (zowel in de begeleiding van kinderen/jeugdigen, ouderbegeleiding als volwassenen) bekend zodat ze direct ingezet kunnen worden in de dagelijkse begeleiding.

Inhoud training

In deze training van 4 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Deel 1: Introductie in de Axenroos: De deelnemer kent de interactiecirkel en de diverse relatiewijzen. Tevens is de deelnemer bekent met de Axenroos, vanuit welke Ax men zelf reageert en op welke verschillende manieren de Axen ingezet kunnen worden.
  • Deel 2: Tijdens dit dagdeel leert de deelnemer aan de hand van de kernkwaliteiten de Axenroos dieren, is in staat de relatiewijze in de praktijk te herkennen en is zich bewust hoe de Axenroos ingezet kan worden in de begeleiding.
  • Deel 3: De deelnemers worden bewust van het inzetten van de Axenroos in de ouderbegeleiding. Aan het einde van dit dagdeel zal een theoretische toets worden afgenomen over de Axenroos.
  • Deel 4: De deelnemer is aan het einde van dit dagdeel in staat om relatiewijze in de praktijk toe te passen, om -middels de inzet van de Axenroos- te werken aan doelgerichte begeleiding.

De trainingen zijn interactief en bevatten veel oefening. Leren door doen is het motto! De beste manier waarop u vaardigheden op basis van deze methodiek ontwikkelt.

Kosten

De kosten bedragen €825,00 Dit is inclusief koffie/thee/lunch en het studiemateriaal.

 

Opfristraining Axenroos

Tijdens de opfrisdag gaan de cursiisten de theorie en praktijk van de axenroos opfrissen. Het is langer dan een jaar gelden dat deelnemers de volledige training hebben gevolgd.  Alle vragen of informatie die niet meer paraat is worden beantwoord en behandeld tijdens deze 4 uur durende opfristraining.

De deelnemers worden tijdens een interactief programma weer geprikkeld om te blijven werken aan communicatiemiddel de Axenroos. De deelnemers ervaren tijdens deze training door middel van theorie en oefeningen op welke wijze je als hulpverlener helpend kunt communiceren met cliënten, hun netwerk en tijdens het interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige. Verder zal er gekeken geworden naar dynamieken met en tussen (hulpverleners) cliënten, en hun omgeving. Omdat communicatie erg belangrijk is, is het opfrissen van de Axenroos-methode – belangrijk zodat informatie en het integreren binnen je werk up to date blijft.

De opfristraining zal aansluiten bij de deskundigheidgebieden SKJ jeugdzorg:

  1. Ondersteunen bij regievoeren
  2. Samenwerken met jeugdige en gezin
  3. Versterken van het netwerk
  4. Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige
  5. Ethisch en integer handelen.

Leerdoelen deelnemers

De toetsing van deze leerdoelen gebeurt mondeling aan het eind van de training. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd antwoord te geven of de leerdoelen behaald zijn. De deelnemer kent de gehele theorie van Axenroos zoals behandeld in de training. Deze dag dient ter opfrissing.

De medewerker is in staat relatiewijze in de praktijk toe te passen om met inzet van de Axenroos te werken aan doelgerichte begeleiding van de cliënt. De deelnemer heeft nieuwe werkvormen gezien en ervaren en weet hoe de deelnemer deze in de praktijk kan toepassen.  De deelnemer is geïnspireerd tot inzet van Axenroos in de praktijk. De deelnemer kan reflecteren op zijn eigen communicatie en kan “dansen” op de Axenroos om de eigen communicatievaardigheden bij te stellen, eigen te maken voor voortgang van zijn of haar professioneel handelen.

pauw

" Geloof in jezelf en toon waar je goed in bent! "