R.E.T.

De Rationele Emotieve Therapie – ook wel Rationele Effectiviteitstraining (RET) genoemd, ontwikkeld door de Amerikaanse therapeut Albert Ellis, gaat ervan uit dat een deel van de ongezonde stress die wij ervaren, wordt veroorzaakt door de manier waarop wij aankijken tegen de gebeurtenissen die zich aan ons voordoen. Mensen nemen gebeurtenissen niet zomaar objectief (neutraal) waar, maar schatten die voortdurend in. Dit proces van denken gaat meestal vanzelf, zonder dat we daarbij stilstaan. Je kunt het zo zien: een camera registreert objectief, maar onze ideeën over de gebeurtenis beïnvloeden het gevoel en het gedrag dat daarop volgt.

RET is een praktische, vriendelijke methodiek, die door velen goed wordt begrepen. Door hiermee te leren werken, kunnen mensen het inzicht krijgen dat zij zelf invloed hebben op hun situatie. Hun zelfvertrouwen neemt toe, waardoor hun gedrag in positieve zin beïnvloed wordt.

De RET-techniek vormt ook meestal de basis van bijvoorbeeld een faalangstreductie- of een sociale vaardigheidstraining. Hoe je er ook mee aan het werk gaat, om de methode succesvol te kunnen overdragen aan anderen, is het van groot belang dat je zelf de mogelijkheden van RET inziet en er zelf adequaat mee kunt werken.

Inhoud training

In deze training van 3 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Deel 1: Introductie in de RET: De deelnemer is bekend met de RET en heeft inzicht wanneer de RET ingezet kan worden. Tevens is bekend met het filteren van irrationele gedachten en heeft een introductie in het 5G-model gehad.
  • Deel 2: Tijdens dit dagdeel leert de deelnemer om belemmerende gedachten om te zetten naar simulerende en ondersteunende gedachten. Tevens kan men irrationele gedachten veranderen in reële gedachten.
  • Deel 3: Aan het einde van de training kent de deelnemer het G-schema en kan deze toepassen als hulpverlener en aanbieden als hulpmiddel/ methode om persoonlijke doelen te behalen.

De trainingen zijn interactief en bevatten veel oefening. Leren door doen is het motto! De beste manier waarop u vaardigheden op basis van deze methodiek ontwikkelt.

SKJ

Deze training is SKJ geaccrediteerd.

Kosten

De kosten bedragen €650,00 Dit is inclusief koffie/thee/lunch en het studiemateriaal.

RET 5G-model

"Hun zelfvertrouwen neemt toe, waardoor hun gedrag in positieve zin beïnvloed wordt."