Logeeropvang

Active4you biedt maandelijks logeren aan voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen van vrijdagmiddag tot zondag eind van de middag. (Kijk hier op het kaartje voor het verzorgingsgebied van waaruit cliënten deel kunnen nemen.)
We maken voor de logeeropvang gebruik van bungalowparken waarbij de deelnemer wordt ingedeeld met meestal vier maar maximaal vijf andere deelnemers en een begeleider. Een weekend met Active4you bestaat uit plezier, gezelligheid en het aanleren van vaardigheden. Samen wordt op avontuur gegaan en doen we van alles wat thuis wellicht minder snel ondernomen wordt. Het werken aan doelen staat hierin centraal.

De doelen van de weekendopvang

Tijdens de leuke activiteiten wordt er met de kinderen en jongeren gewerkt aan hun zelfstandigheid, sociale vaardigheden en eventuele andere persoonlijke leerdoelen. Het stimuleren van de eigen kracht, daar handvatten voor bieden, en het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid staan centraal in onze begeleiding. Maatschappelijke waarden en normen achten wij hierbij van belang.

Begeleiders tijdens het weekend

Tijdens het weekend wordt er gewerkt met een coördinator, welke boventallig staat op de groep. Al onze medewerkers bij de weekendopvang hebben een HBO denkniveau, kind en jeugd medicatie cursus en/of BHV afgerond. Daarnaast volgen zij een relevante opleiding (SPH, Pedagogiek, Psychologie) of hebben zij deze al afgerond.

Vakantieweken

Gedurende de zomerperiode worden vakantie(mid)weken aangeboden. Deze weken vinden plaats op een bungalowpark of in een grotere vakantiewoning in Nederland of de omliggende landen. Het verschil ten opzichte van de logeeropvang is dat er soms gewerkt wordt met grotere huizen, de tijd die doorgebracht wordt met de begeleiders is langer. Hierdoor is het mogelijk dat aspecten waar ouders tegenaan lopen beter zichtbaar worden voor de begeleiders. Een midweek kan ook er ook voor zorgen dat de band met de begeleider in korte tijd snel groeit.