Gespecialiseerde naschoolse begeleiding

Gespecialiseerde naschoolse begeleiding is begeleiding na schooltijd in groepsvorm. Indien gewenst is 1 op 1 begeleiding binnen de groep ook mogelijk. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met het individu, maar ook met de groep. Tijdens de begeleiding wordt er op spelende, laagdrempelige manier gewerkt aan leerdoelen afgestemd op het kind. Er wordt aandacht besteed aan:

  • Sociale aspecten; zoals contacten maken en onderhouden, grenzen aangeven
  • Emotieregulering; kennis over basisemoties, herkennen, omgaan met en uiten van gevoelens en emoties.
  • Sociaal-emotionele hulpvragen; besef en ontwikkeling van eigen gedrag
  • Zelfvertrouwen vergroten; kwaliteiten en valkuilen
  • Werken aan structuur; regels en afspraken
  • Open communicatie; vragen van hulp

Op de groep werken wij met een duidelijke dagstructuur. Hierbij werken wij met pictogrammen, een rode draad van de dag die duidelijkheid schept. We starten de dag gezamenlijk op en bespreken hoe iedereen erbij zit en wat de planning is. We bieden gevarieerde activiteiten en werken door het jaar heen met thema’s. Denk aan: sport, natuur, vriendschappen, emoties etc. Aan het einde van elke begeleidingsdag sluiten wij de dag af met een ‘dagafsluiting’. Hierin geven de kinderen bijvoorbeeld complimenten aan zichzelf of groepsgenoten. De dag wordt zo op positieve manier afgesloten en kinderen worden bewust gemaakt van hun succeservaringen.

In de regio Eindhoven bieden wij specialistische naschoolse begeleiding op onze locatie de De Sprinkhaan. Hier bieden we begeleiding aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD) en/of gedragsproblematieken.