Dagbesteding

Gezelligheid, creativiteit, het aanleren van vaardigheden, maar vooral het thema ‘bezig zijn’ loopt als een rode draad door het programma van de dagbesteding. In onderling overleg worden de activiteiten gekozen, waarbij gedacht kan worden aan creatieve activiteiten, maar ook bijvoorbeeld het tuinonderhoud bij een vakantiepark. Onze locatie biedt veel mogelijkheden, zowel om alleen bezig te zijn of met een kleine groep mensen.

Dagbesteding

De dagbesteding van Active4you is bedoeld voor volwassen cliënten (18 jaar en ouder) die vanuit de WMO of het zorgkantoor (CIZ) een indicatie hebben voor begeleiding groep.

Vanaf januari 2010 bieden wij dagbesteding in Maastricht, in de wijk Wijckerpoort. Sinds mei 2017 zijn we verhuisd naar het Wittevrouwenveld (Maastricht). Onze nieuwe dagbestedingslocatie in een prachtig pand hebben we samen met cliënten en vrijwilligers opgeknapt.

In dit pand biedt Active4you momenteel van maandag tot en met vrijdag een creatieve en/of arbeidsmatige dagbesteding aan. Een belangrijk doel van de dagbesteding is zinvol bezig zijn, sociale interactie en samenwerking. Voor iedere cliënt wordt er in onderling overleg een zorgplan gemaakt, met hierin de specifieke doelen waaraan gewerkt gaat worden.

Onze dagbesteding geeft cliënten voldoening en bied kansen om te groeien. Maar daarnaast ook de mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander.

Met de huidige cliënten van de dagbesteding hebben we ons de afgelopen jaren actief ingezet om iets te betekenen voor de wijk. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen met o.a. externe organisaties, waarbij ook de maatschappelijke functie bijdraagt aan een nuttige/zinvolle dagbesteding. Door deze samenwerking hebben cliënten ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de projecten en activiteiten die wij inmiddels organiseren en uitvoeren.

Te denken valt aan activiteiten voor kinderen tijdens de vakanties, burendag, voorjaarsactiviteit, St Maarten, sinterklaas etc.

Dagbesteding en participatie gaan bij ons hand in hand. Afhankelijk van ieders wensen en capaciteiten bieden wij uiteenlopende mogelijkheden. Te denken valt aan creatieve activiteiten. We werken veel met uiteenlopende materialen zoals verf, hout, textiel etc. Er is ook een mogelijkheid om mee te helpen met koken en bakken. Wij vinden het belangrijk dat iedere cliënt als individu tot zijn of haar recht komt. We werken vanuit een persoonlijke benadering waarbij de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan.

We gaan een uniek proces aan, samen met de cliënt gaan we opzoek naar zijn of haar talent. Na deze ontdekking ondersteunen en begeleiden wij de cliënt in de ontwikkeling en bieden we de ruimte aan deze bijzondere talenten. We creëren een sfeer waar cliënten kunnen werken vanuit hun passie en mogelijkheden. Cliënten voelen zich nuttig en gewaardeerd wat een positief effect heeft op het zelf vertrouwen en zelfbeeld.

Vanwege de persoonlijke benadering zijn de groepen niet groter dan 8 cliënten per dagdeel. Cliënten hebben de mogelijkheid om een halve dag (10.00-13.00 of 13.00-16.00uur) of een hele dag (10.00-16.00uur) deel te nemen aan de dagbesteding.

Active4you kan in overleg het vervoer regelen van en naar de dagbesteding.

dagbesteding-vierkant

" Leuk om iets te betekenen voor de kinderen in de wijk "

Direct naar: