Zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de zorg voor mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het zorgkantoor krijgt via het CIZ de indicatie voor uw Wlz-zorg. In deze indicatie staat uw zorgprofiel.
Het zorgprofiel houdt in: de zorg die u - of uw kind - nodig heeft. Ook staat hierin vermeld of u de zorg in natura wilt, of via een PGB.

Zorg in natura

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder. Active4you is door het zorgkantoor gecontracteerd in Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen van uw zorgverleners betaalt.

Zorgkantoor

In elke regio is 1 zorgverzekeraar ook zorgkantoor. Er zijn 32 zorgkantoren in Nederland. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio.

uitgangspunten

" De keuze van de cliënt staat centraal "

Direct naar: