Clientenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Active4you staat de cliënt centraal. Wij willen er voor u zijn en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Active4you het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.

Medezeggenschap

Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Active4you. De functie van de Cliëntenraad is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad. Cliënten, familieleden van cliënten of contactpersonen die voldoen aan de profielschets, kunnen plaats nemen in de Cliëntenraad.

Werkzaamheden cliëntenraad

Binnen de Cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Active4you.
Thema’s die besproken worden bij de cliëntenraad.

  • Zorginnovatie
  • Veiligheid
  • Gezondheid en hygiëne
  • De begeleiding aan de cliënten
  • Verbeteracties en deskundigheid
  • Klanttevredenheid en service

Uw stem telt!

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk weten of neem contact op met een van de leden. U kunt ook een vergadering bijwonen om te zien of een lidmaatschap van de cliëntenraad past bij u.

Contact

Voor meer informatie en suggesties, kunt u terecht bij clientenraad@active4you.nl

Folder

We hebben daarnaast nog een folder samengesteld waarin u meer kunt lezen over het werk van de Cliëntenraad. Deze folder kunt u hier als pdf downloaden. Dan kunt u deze op een later tijdstip nog eens rustig nalezen.