Missie en visie

Missie

Wij begeleiden en inspireren mensen met als uitgangspunt “eigen kracht van het individu en hun leefomgeving”. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van onze cliënten waardoor zelfredzaamheid en meer zelfstandigheid in de maatschappij wordt bereikt.
De begeleiding richt zich op de volgende levensgebieden: psychisch welbevinden (je prettig voelen), lichamelijk welbevinden (gezond zijn), participatie (meedoen in en bijdragen aan de samenleving) en woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen).
Medewerkers van Active4you verrichten geen verpleegkundige handelingen tijdens hun werkzaamheden.

Visie

Iedereen heeft recht op aandacht, gelijke kansen en mogelijkheden ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Daarom werken we op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Onze cliënten voelen zich gehoord en begrepen. We bieden kwaliteit. Het stimuleren van de eigen kracht, daar handvatten voor bieden, en het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid staan centraal in onze begeleiding.

Kernwaarden

  • In al onze contacten en activiteiten zijn onze kernwaarden te herkennen.
  • Kwaliteit in zorg, door goed opgeleide medewerkers en een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door ISO certificering.
  • Bevlogen, voor onze cliënten zetten we graag een stapje extra.
  • Eigenzinnig, we denken áltijd in mogelijkheden en gaan uit van de eigen kracht van het individu.
  • Werken aan meetbare doelen, samen met de cliënt zetten we de hulpvraag om in SMARTi (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, inspireren) doelen.
  • Samen met, in de overtuiging dat de weg er naar toe zeker zo belangrijk is als het uiteindelijke doel. Wij staan naast de cliënten om samen het maximale uit een begeleidingsproces te halen.
  • Zorg op maat, met een passend en flexibel aanbod.
  • Gedragen ontwikkelingen (veranderingen waarbij een team heeft meegedacht) worden sterker uitgevoerd en uitgedragen.
  • Groots in het klein, kleinschaligheid bij groepsgewijze begeleiding.

Van vrijwilliger tot gedragswetenschapper, van begeleider tot medewerker cliëntenbureau; iedereen binnen onze organisatie zet zich in om de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dat vinden wij heel normaal!

 

Gedragscode

In het verlengde van deze Missie en Visie hebben we ook een gedragscode opgesteld. Die kunt u hier als pdf downloaden.