Informatie voor ouders/verzorgers in Limburg

MULTIsignaal

Graag willen wij u informeren over de Verwijsindex van MULTIsignaal.
Daar Active4you verbonden is met de diverse gemeenten in Limburg dienen wij onze cliënten aan te melden bij de Verwijsindex van MULTIsignaal. Uiteraard doen wij dit alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Digitaal systeem

De Verwijsindex van MULTIsignaal is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg en-of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een jeugdige. In Limburg wordt er al actief mee gewerkt. Kinderen/jeugdigen tussen de 0-23 jaar kunnen worden geregistreerd in de verwijsindex. Registratie vindt plaats middels het BSN-nummer. Het systeem weergeeft een goed overzicht over welke professionals betrokken zijn bij een gezin, ook bij een broertje/zusje. Mochten jullie als ouders/opvoeders samen met de professional meer vraag voor ondersteuning/begeleiding hebben en hierin naar een samenwerking verlangen met de andere professionals dan is dit een van de manieren. Uiteraard gebeurt dit ten alle tijden in overleg.

Intake

Tijdens de intake zal er aan u en uw kind schriftelijke toestemming worden gevraagd om uw kind te mogen toevoegen aan de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Graag informeren wij u nog middels onderstaand filmpje over de Verwijsindex van MULTIsignaal.