Skip to content

Active4you

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en fungeert voor hen als klankbord.
Vier keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam: Mevrouw drs. Bc. C.H.M. Remmers-van den Hurk (Corine)
Functie binnen de RvT: Voorzitter
Aandachtsgebied:Cliënten, Gezondheid en Maatschappelijke dienstverlening
Functies: Directeur-bestuurder bij Sint Jozef Wonen en Zorg
Nevenfuncties:

  • Fractie-assistent CDA Geldrop-Mierlo (onbezoldigd)

Naam: De heer dr. S.A. de Groot (Steven)
Functie binnen RvT: Lid
Aandachtsgebied: Ondernemerschap & innovatie
Functies: Lector Innovatief Ondernemen aan Zuyd Hogeschool
Nevenfuncties: 

  • Lid Rekenkamer Wijk bij Duurstede
  • Fellow Dutch Academy of Research on Entrepreneurship
  • Landelijke Commissie Hoger Onderwijs Wetenschap D66
  • Lid cluster Kunst & Maatschappij Nationale WetenschapsAgenda

Naam: De heer N.G.H.M. Fitters (Nico)
Functie binnen de RvT: Lid
Aandachtsgebied: Financiën en Maatschappelijk ondernemen
Functies: Bedrijfsadviseur en interimmanager
Nevenfuncties

  • Geen

Naam: Mevrouw drs. M.M. Joostink (Marianne)
Functie binnen de RvT: Lid
Aandachtsgebied: HRM en Organisatie
Functies: Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties:

  • Gastdocente

 

Scroll To Top