Rosy Geraerts maakt een wandeling met Rachel Rouschop om in beweging te blijven

Volwaardig en onbeperkt meedoen tijdens een lockdown

Active4you neemt deel aan het project Volwaardig Leven. Dit is een landelijk meerjarig project van het ministerie van VWS.
Toen wij als van Active4you in maart van dit jaar te maken kregen met de eerste maatregelen om corona tegen te gaan, werden we geconfronteerd met vele zaken die ineens niet meer mogelijk waren. Maar dat leverde ook nieuwe inzichten en nieuwe ideeën op van wat er dan nog wel mogelijk is. Als deelnemer van het programma Volwaardig Leven viel ons initiatief voor alternatieve zorg ook op bij het ministerie van VWS. 

Reden genoeg om er een artikel over te schrijven in hun online magazine Onbeperkt meedoen! Het artikel is hier te lezen op de site van het ministerie en hier vanaf onze site te downloaden als pdf.

Volwaardig meedoen

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.