header

Active4you

Active4you biedt gespecialiseerde logeeropvang, individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in situaties waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVG), gedrags-, ontwikkelings en/of opvoedingsproblematiek.

Active4you is werkzaam in Noordoost- en Zuidoost Brabant en Zuid-Limburg,

 Kijk ook eens bij onze actuele vacatures >>

Ons aanbod voor jeugd

jeugd-hp

Samen verder ontwikkelen met ondersteuning van professionele begeleiding. Individueel en/of in groepsverband.
Vertrouwen is de basis voor verdere ontwikkeling.

Ons aanbod voor volwassenen

volwassenen-hp

Samen werken aan zelfstandigheid, sociale contacten en het brengen van structuur in je dag. Dit kan onder begeleiding van een adequate begeleider, thuis of tijdens 1 van onze groepsactiviteiten.

Informatie voor professionals

professionals-hp

Active4you is een WTZi erkende organisatie gespecialiseerd in begeleiding van kinderen, jeugd  en volwassenen met een beperking. Wij bieden een breed en gevarieerd pakket aan zorg en ondersteuning.

Onze uitgangspunten

Begeleiding van Active4you richt zich op de volgende levensgebieden:

  • je prettig voelen
  • gezond zijn
  • meedoen in en bijdragen aan de samenleving
  • prettig en veilig wonen

Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Samen met de cliënten proberen we het maximale uit het begeleidingsproces te halen.

1237436 - two girls hanging upside down in a playground

Ons aanbod

Kwaliteitsmanagement & certificeringen