Kwaliteitsmanagement

ISO gecertificeerd

Active4You heeft sinds 2012 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. En in 2021 hebben we ook het HKZ certificaat behaald.
Dit betekent dat Active4You intern de zaken goed op orde heeft, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt her-certificatie plaats.

Kwaliteitsjaarverslag

U kunt hier onze meest recente Kwaliteitsrapporten downloaden. Zoals hier het Kwaliteitsrapport 2020 , hier het Kwaliteitsrapport 2021. en hier het Kwaliteitsrapport 2022 .

 

IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt risicogestuurd toezicht . Op basis van informatie uit allerlei bronnen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. De inspectie heeft geconcludeerd dat Active4you de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven en geïmplementeerd. Alle 15 onderwerpen die tijdens het bezoek zijn getoetst moeten blijvend op orde zijn. Active4you vindt het belangrijk om de kwaliteit te blijven waarborgen.

uitgangspunten

" Sterk in kleinschaligheid en persoonlijke aandacht "

Direct naar: