Voor ouders/verzorgers

Denken in mogelijkheden

Het opvoeden van een kind kan soms best lastig zijn, zeker als het niet helemaal gaat zoals u als ouder zou wensen. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw zoon of dochter of dat het lastig is met het gedrag om te gaan. Het is ook mogelijk dat u extra ondersteuning kunt gebruiken in de vorm van pedagogische handvatten.

Uitgaan van eigen kracht

Als ouder zoekt u een hulpverlener die naar u luistert en die uw situatie begrijpt. U zoekt een hulpverlener die u verder kan helpen op een positieve manier, zonder oordeel. Iedereen heeft recht op aandacht, gelijke kansen en mogelijkheden ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Daarom werken we op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dit betekent dat onze cliënten zich gehoord en begrepen voelen en bieden we de kwaliteit waar we voor staan. Het aanspreken op eigen kracht en waar mogelijk bewust maken van eigen verantwoordelijkheid staan centraal in onze begeleidingsmomenten. We hebben niet alleen aandacht voor de problemen die er spelen, maar willen ons richten op de kwaliteiten in het gezin. Samen met u en uw kind gaan we werken aan herstel, zodat jullie weer op eigen kracht verder kunnen. Het doel bij Active4you is dat ouders in hun ouderrol blijven of weer terug op zich nemen. Het is belangrijk dat ouders ook openstaan voor de begeleiding.

Hulpvormen

Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding is er aandacht voor u als ouder. Waar u tegenaan loopt en waar u ondersteuning in zoekt. We richten ons samen met u op welke kwaliteiten u in kunt zetten om uw kind(eren) zo goed mogelijk te ondersteunen in hun hulpvragen. We werken hieraan middels verschillende methoden om zelfreflectie, inzicht en psycho-educatie te vergroten en dit om te zetten in praktisch handelen.

Logeeropvang en begeleiding groep

Als er doelen zijn op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor de kinderen, kan hieraan gewerkt worden door aan logeeropvang en begeleiding groep deel te nemen. Er kan ook respijtzorg aan de thuissituatie geboden worden door deelname aan deze begeleidingsvormen. Op deze manier kunt u tijd vrijmaken voor andere leden binnen het gezin, of zelf de nodige energie opdoen.