Speltherapie

Speltherapie (algemeen)

Kinderen kunnen het in deze tijd van veel moeten het moeilijk hebben en daardoor niet lekker in hun vel zitten. Soms is het duidelijk waar het vandaan komt en soms ook niet. Eén ding is zeker, als een kind zich van binnen niet fijn of begrepen voelt, dan wordt dat op verschillende manieren zichtbaar in het gedrag, maar kan ook ineens onverklaarbare lichamelijke klachten verkrijgen.

Als ouder of verzorger wil je graag hebben dat je kind echt kind kan zijn. Als ouder of verzorger heeft u al van alles geprobeerd, maar soms blijft een kind toch verdrietig, bang, boos of blijft lichamelijke klachten behouden. Dit kan een ontzettend machteloos gevoel geven.

Active4you wil middels speltherapie samen op zoek gaan naar wat er nodig is om te zorgen dat uw kind zich weer prettig voelt.

Wat is het?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel wordt ingezet om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Voor kinderen is het namelijk vaak lastig om te praten over wat hen dwars zit, terwijl spelen voor hen een natuurlijke en veilige manier is om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en situaties te verwerken. Tijdens de speltherapie beleeft het kind nieuwe ervaringen en leert het nieuwe inzichten, emotioneel en cognitief, te verwerken.

Speltherapie, voor wie?

Active4you biedt speltherapie aan voor kinderen van de leeftijd van 4 tot 12 jaar die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Speltherapie kan helpen als er sprake is van:

  • Emotionele problematiek en gedragsproblematiek, zoals: vaak boos zijn; snel ruzie maken; druk of teruggetrokken gedrag; snel of veel huilen; een negatief zelfbeeld; hooggevoelig; faalangst of hechtingsproblematiek.
  • Sociale problematiek en relationele problematiek, zoals: moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes en/of volwassenen; geen vriendschappen hebben, maar dit wel graag willen; pesten of gepest worden.
  • Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen zoals: het verlies van een dierbare (rouwbegeleiding); echtscheiding; een ongeluk; een ziekenhuisopname; mishandeling; misbruik of een ander trauma.
  • Lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld: slecht slapen; onverklaarbare hoofd- of buikpijn of een terugval in zindelijkheid.
  • Ook kunnen kinderen moeite hebben met het accepteren van de eigen situatie, zoals: een lichamelijke of verstandelijke beperking; een stoornis als ADHD of autisme; een chronische ziekte van zichzelf of een gezinslid; adoptie of een uithuisplaatsing.

Speltherapie, hoe werkt het?

Speltherapie vindt plaats in onze spelkamer. Deze spelkamer is gelegen in een natuurlijk omgeving op het kruispunt van Oirschot, Best en Eindhoven.

Intakegesprek:
Voordat we daadwerkelijk van start kunnen gaan vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats

Observatie:
Na een intakegesprek vinden de drie observatiesessies plaats. In deze sessies wordt gekeken wat de sterke kanten zijn van uw kind en hoe de speltherapie kan worden ingezet om zoveel mogelijke groei te bereiken.

Tussentijds verslag:
Na de observatiesessies maken we een uitgebreid verslag van onze bevindingen.

Plan van aanpak:
Samen met ouders of verzorgers bespreken we wat we gezien hebben in de observatiesessies. Is Active4you de passende zorgaanbieder? Zo ja, dan bespreken we met je/jullie de doelen en het plan van aanpak. Onze gemaakte afspraken leggen we vast in een plan.

Sessies:
We beginnen met de daadwerkelijke sessies. Een sessie duurt 40 a 45 minuten. Afhankelijk van de doelen en de beschikking worden het aantal sessies afgesproken.

Speltherapie met een volwassene en een kind.

"Samen op zoek gaan naar wat er nodig is om te zorgen dat uw kind zich weer prettig voelt."

Direct naar: