Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en fungeert voor hen als klankbord.
Vier keer per jaar vergadert de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur.

Momenteel bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:

Naam: De heer dr. S.A. de Groot (Steven)
Functie binnen RvC: Voorzitter
Aandachtsgebied: Ondernemerschap & innovatie
Functies: Lector Innovatief Ondernemen aan Zuyd Hogeschool
Nevenfuncties: 

  • Lid Rekenkamer Wijk bij Duurstede
  • Fellow Dutch Academy of Research on Entrepreneurship
  • Landelijke Commissie Hoger Onderwijs Wetenschap D66
  • Lid cluster Kunst & Maatschappij, Nationale Wetenschapsagenda

Naam: De heer N.G.H.M. Fitters (Nico)
Functie binnen RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën en Maatschappelijk Ondernemen
Functies: Bedrijfsadviseur en Interimmanager
Nevenfuncties

  • Geen

Naam: De heer ir. M.M.M.H. Vraets (Marc)
Functie binnen RvC: Lid
Aandachtsgebied: : Cliënten en Kwaliteit & Veiligheid van Zorg
Functies: Partner Cretio, Partner TopNetwerk
Nevenfuncties: 

  • Voorzitter Stichting JA!