Wonen

Active4you biedt naast individuele begeleiding ook begeleiding aan cliënten die vanuit het zorgkantoor of de gemeente een indicatie hebben voor beschermd wonen zonder verblijf. Active4you biedt zowel het Volledig Pakket thuis als het Modulair Pakket thuis in de regio’s Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Volledig pakket thuis

Het Volledig Pakket Thuis is bedoeld voor mensen met een ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket 3 of hoger) oftewel een indicatie die recht geeft op verblijf. Met het VPT kan de zorg, begeleiding en ondersteuning ook prima thuis - in de vertrouwde omgeving - worden aangeboden. Het VPT biedt dezelfde zorg en diensten dan geboden wordt in een instelling maar dan bij u thuis. Active4you is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Het Volledig Pakket Thuis kan bestaan uit:

  • verpleging
  • persoonlijke verzorging
  • individuele begeleiding en/of dagbesteding
  • vervoer naar de dagbesteding
  • maaltijden of een maaltijdvergoeding
  • hulp bij het huishouden

Modulair pakket thuis

Wil je zelfstandig blijven wonen en delen van het zorgpakket van Active4you afnemen? Dan kun je in-formeren naar de mogelijkheden van Modulair pakket thuis (Mpt). Met Mpt ontvangt u de zorg die van Active4you wilt ontvangen thuis in uw eigen woning. U kunt deze zorg combineren met de zorg die u van anderen ontvangt. Om te onderzoeken of Mpt ook in uw situatie mogelijk is, gaan we graag hierover in gesprek.

Wat zijn de kosten?

Voor het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. De eigen bijdrage verschilt bij een MPT ten opzichte van een VPT. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u een proefberekening maken via www.hetcak.nl. De zorg wordt bekostigd via de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

 

 

wonen

" Fijn om toch mijn zelfstandigheid te behouden "

Direct naar: