Doelgroep

Doelgroep
Active4you is gespecialiseerd in ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in situaties waarbij er sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedingsproblemen.

Op basis van de volgende criteria komt een cliënt in aanmerking voor begeleiding vanuit Active4you:

  • De cliënt heeft een indicatie vanuit de Jeugdwet, WMO of WLz.
  • Bij de cliënt is sprake van een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis eventueel in combinatie met randproblematiek in de directe leefomgeving.
  • De cliënt en eventuele betrokken partijen, zoals cliëntvertegenwoordigers/gewaarborgde hulp, staan volledig achter de begeleiding van Active4you en werken hier actief aan mee.
  • Bij deelname aan groepsbegeleiding vindt de cliënt aansluiting bij de groepssamenstelling (qua leeftijd en/of ontwikkelingsniveau).
  • De cliënt is in staat om zelfstandig, met benodigde aansturing (leeftijdsadequaat), in de lichamelijke verzorging te voorzien.

Contra-indicatie
Uit ons zorgaanbod blijkt dat Active4you veel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kan ondersteunen. Desondanks kan het zijn dat de hulpvraag niet aansluit bij de expertise van Active4you. Op dat moment is er sprake van een contra-indicatie.

De contra-indicaties voor Active4you zijn:

  • Tijdens de begeleiding zijn verpleegtechnische handelingen noodzakelijk
  • Verslavingsproblematiek die overheerst boven (alle) andere problematiek.
  • Tijdens de logeeropvang is continu één-op- één begeleiding noodzakelijk.