BSO+

BSO+ is een buitenschoolse opvang tijdens schooldagen voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Deze kinderen kunnen vanwege hun zorgbehoefte niet terecht bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden.

Binnenkort meer over onze BSO+

Active4you is momenteel in gesprek om een erkenning te verkrijgen voor de BSO+.  De BSO+ wordt dan gevestigd op onze locatie "de Sprinkhaan" in Oirschot.  Zodra deze erkenning gerealiseerd is, wordt dit op onze website aangegeven.