Missie en Visie

Missie
Het begeleiden en inspireren van mensen met als uitgangspunt “eigen kracht van het individu en hun leefomgeving”, met als doel persoonlijke ontwikkeling, waardoor zelfredzaamheid en dus (meer) zelfstandigheid in de maatschappij wordt bereikt.
Hierbij staan de volgende levensgebieden centraal: psychisch welbevinden (je prettig voelen), lichamelijk welbevinden (gezond zijn), participatie (meedoen in en bijdragen aan de samenleving) en woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen).

Visie
Iedereen heeft recht op aandacht, gelijke kansen en mogelijkheden ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Daarom werken we op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dit betekent dat onze cliënten zich gehoord en begrepen voelen en bieden we de kwaliteit waar we voor staan. Het aanspreken op eigen kracht en waar mogelijk bewust maken van eigen verantwoordelijkheid staan centraal in onze begeleidingsmomenten.

Kernwaarden
In al onze contacten en activiteiten zijn onze kernwaarden te herkennen. Active4you heeft de onderstaande kernwaarden:

  • Zorg op maat, met een passend en flexibel aanbod
  • Kwaliteit in zorg, door goed opgeleide medewerkers en een onafhankelijke kwaliteitstoetsing middels ISO certificering
  • Werken aan meetbare doelen, samen met de cliënt zetten we de hulpvraag om in SMARTi (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, inspireren) doelen
  • Groots in het klein, kleinschaligheid bij groepsgewijze begeleiding
  • Gedragen ontwikkelingen, veranderingen waarbij een team heeft meegedacht, worden sterker uitgevoerd en uitgedragen
  • Eigenzinnig, we denken áltijd in mogelijkheden en gaan uit van de eigen kracht van het individu
  • Bevlogen, voor onze cliënten zetten we graag een stapje extra
  • Samen met, in de overtuiging dat de weg er naar toe, zeker zo belangrijk is als het uiteindelijke doel, staan wij naast de cliënt om samen het maximale uit een begeleidingsproces te behalen

Van vrijwilliger tot gedragswetenschapper, van begeleider tot medewerker cliëntenbureau; iedereen binnen Active4you zet zich in om de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dat vinden wij namelijk heel normaal!